Just a short message to share our excitement about the fact that Logos Hope is in the country. OM’s new ship has finally been launched into missions. Check it out yourself at http://www.mvlogoshope.org/. Next weekend (March 14th 2009) we hope to visit the ship in Scheveningen. And meet other (ex-) OMers.


Ofwel een kort berichtje om ons enthousiasme te delen over het feit dat Logos Hope in het land is. Het nieuwe schip van OM is eindelijk begonnen aan haar taak. Kijk zelf maar voor meer info op http://www.mvlogoshope.org/. Volgend weekeind (14 maart 2009) hopen we het schip in Scheveningen te bezoeken. En dan ook andere (ex-) OM-ers te ontmoeten.